คู่มือติดตั้งโปรแกรมดูบอลสดแบบ p2p


1. ดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่ http://free.tv4uhd.com/assets/download/ace.exe

2. เริ่มติดตั้งโปรแกรมให้กด Next ไปจนเสร็จ


3. กดเลือกคู่ที่จะดูผ่าน p2p ได้ทันที หากมี popup ให้กดตามรูป

4. เปิดใช้งานครั้งแรกให้ระบุเพศ และอายุลงไป (ไม่ต้องตอบตามจริงก็ได้)

5. ตัวอย่างหน้าจอรับชม