เลือกประเภทของ iFrame ที่ต้องการ


1. ปรับแต่งสัญลักษณ์ icon
  • ปรับแต่ง icon สถานะ Live ถ้าไม่ระบุจะใช้ default คือ
  • icon url:

  • ปรับแต่ง icon สถานะพักครึ่ง ถ้าไม่ระบุจะใช้ default คือ
  • icon url:

  • ปรับแต่ง icon สถานะจบเกมส์ ถ้าไม่ระบุจะใช้ default คือ
  • icon url:

2. ปรับแต่งค่าพื้นฐาน iframe
ความกว้าง iframe
Pixcle
Percent %

ความสูง iframe
Pixcle
Percent %

3. ปรับแต่งค่าสี (ระบุรหัสสีแบบ html code)
ตรวจสอบ html code ได้ที่ https://html-color-codes.info
สีกรอบของแต่ละคู่:
สีตัวอักษร (วัน เวลา และชื่อทีม):
สีตัวอักษรผลบอลสดใต้ธง:
สีพื้นหลังบริเวรธง:
สีพื้นหลังบริเวรผลบอลสด:

4. ปรับแต่งการแสดงผลจำนวนคู่ที่ถ่ายทอดสด
เฉพาะวันที่ปัจจุบัน (วันนี้)
เฉพาะวันถัดไป (วันพรุ่งนี้)
เฉพาะวันที่ปัจจุบันและวันถัดไป (วันนี้ + วันพรุ่งนี้)